دانا افزار

آموزش مدلسازی حرفه ای در Solidworks پارت 2

بیش از 15 ساعت آموزش بدون محدودیت در دفعات نصب همراه با فایل تمرینی مدرس: علی آقا نوری کارشناس ارشد هوا فضا از دانشگاه صنعتی شریف

قیمت : 20,000 تومان
افزودن به سبد خرید

 مشخصات کلی

موضوع محصول :   آموزشی مهندسی و دانشگاهی

کد محصول :        
9601002003

وزن محصول :        100 گرم

تولید کننده :    شرکت نوین پندار


 شماره شناسنامه اثر:  802147060939

تاریخ صدور:   1396/07/17

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع بسته بندی :     والت

تعداد دیسک :     1 حلقه


نوع دیسک :     DVD9

 
 
خرید {{name}}
بیش از 15 ساعت آموزش
بدون محدودیت در دفعات نصب
همراه با فایل تمرینی
مدرس: علی آقا نوری کارشناس ارشد هوا فضا از دانشگاه صنعتی شریف

عناوین موجود در این مجموعه:
فصل اول : مشخصات یک قطعه در محیط نرم افزار
تعریف شناسنامه یک قطعه
پیکربندی قطعات (تغییر ابعاد قطعات مشابه)
پیکربندی قطعات (تغییر ماهیت در پیکربندی)
پیکربندی قطعات (تهیه نقشه ساخت با استفاده از پیکربندی)
رنگ بندی و شناسنامه پیکرهای تعریف شده

فصل دوم : مدل سازی قطعات پیشرفته
وارد کردن یک قطعه در محیط Part
کپی کردن و جانمایی یک Body در محیط Part
تکنیک پیکربندی و جانمایی شکل ها در محیط Part
نحوه ذخیره کردن جداگانهBody  در محیط Part
دستورAdd,Subtract  از محیط Part و تولید یک قالب پلاستیکی

فصل سوم : کار بر روی ظاهر قطعات
تعریف خواص ظاهری و یا تغییر رنگ
تعریف مواد بر روی قطعات
تعریف محیط قرار گیری قطعات و تهیه Render و عکس
تعریف نور در محیط استودیو
تعریف دوربین در محیط SolidWorks
تعریف مسیر حرکت در نرم افزار
نسبت دادن خواص یک ماده به یک جسم و نحوه محاسبه آنها

فصل چهارم : مونتاژ (Assembly)
وارد کردن یک قطعه به محیط مونتاژ
قید گذاری ( بخش اول)
قید گذاری ( بخش دوم)
پیکربندی - نمای انفجاری در مونتاژ
قید گذاری ( بخش سوم)
اصلاح ابعاد قطعات در محیط مونتاژ (بخش اول)
اصلاح ابعاد قطعات در محیط مونتاژ (بخش دوم)
نسبت دادن ابعاد قطعات به یکدیگر به منظور پارامتریک کردن
الگوبرداری یا Pattern در محیط مونتاژ
قرینه سازی یا  Mirrorدر محیط مونتاژ
جایگزینی یک  Partدر محیط مونتاژ (بخش اول)
حرکت دادن قطعات در محیط مونتاژ
کاهش حجم محیط گرافیکی در مونتاژ
جایگزینی یک Part در محیط مونتاژ (بخش دوم)
تهیه نقشه از روند مونتاژ و پیکربندی
بررسی محل های تداخل قطعات در یک مونتاژ

فصل پنجم : تهیه نقشه (Drawing)
وارد کردن یک قطعه به محیط نقشه کشی
تهیه نما در محیط نقشه کشی و تهیه نقشه انفجاری
اندازه گذاری
سه نمای استاندارد در محیط نقشه کشی
تهیه نمای کمکی (بخش اول)
تهیه نمای کمکی (بخش دوم)
حذف برخی از قطعات از یک نما
تهیه نمای برش خورده از یک قطعه (بخش اول)
تهیه نمای برش خورده از یک قطعه (بخش دوم)
تنظیمات برش
برش یک مدل مونتاژ شده
تهیه و اصلاح صفحه کاری وSheet  ها در محیط نقشه کشی
تهیه و اصلاح صفحه کاری و ارتباط شناسنامه قطعه به صفحه کاری
بالن گذاری در محیط نقشه کشی
تهیه جدولBOM  به همراه شناسنامه قطعه (بخش اول)
تهیه جدولBOM  به همراه شناسنامه قطعه (بخش دوم)
تهیه جدول برش سازه ها - جدول خرید
تهیه جدول سوراخ کاری

فصل ششم : Surface Model
آشنایی با پوسته ها و نحوه ایجاد کردن پوسته های اولیه
دستورات  Revolveو  Extrudeدر پوسته ها
دستورات  Sweepو  Loftدر پوسته ها
ایجاد یک پوسته آزاد با دستور Boundary
تولید پوسته یک ماوس (تمرین اول)
تهیه سطح گسترده یک پوسته با رویکرد پرسکاری در فلزات و همچنین خیاطی
تولید پوسته درپوش اسپری (تمرین دوم)

فصل هفتم : جوش کاری و مدل سازی سازه  
آشنایی با تولید یک سازه با استفاده از Structural Members
اصلاح اتصالات با استفاده از برش کاری (Trim/Extend)
بستن انتهای پروفیل (End Cap)
تولید لچکی
انواع جوش کاری در سازه ها (Weld bead)
تهیه نقشه از Structural Members و جدول ساخت

فصل هشتم : ورق کاری
تبدیل یک مدل به مدل ورق کاری
تهیه پایه ورق کاری
نحوه ایجاد Flange
نحوه ایجاد قاب (Miter Flange)
نحوه ایجاد لبه (Hem)
نحوه ایجاد دو خم (Jog)
نحوه خم کاری (Skecthed Bend)
استفاده از دستورات Features در ورق کاری
نحوه ایجاد نمایCross Break
ابزار فرم دهی در ورق کاری
نحوه ایجاد ابزار فرم دهی در ورق کاری
تهیه نقشه ساخت و ورق کاری
ورق کاری با دستور Loft
مثال ورق کاری با دستور Loft

فصل نهم : پارامتریک کردن قطعات   
تعریف معادله در SolidWorks
حذف / اضافه کردن بخشی از دستورات با استفاده از معادلات
انواع توابع در SolidWorks
تعریف یک متغیر محلی در معادلات (Global Variables)
تعریف جدول پارامتریک سازی (Design Table)

فصل دهم : نشانه و تلرانس گذاری   
تلرانس گذاری ابعادی
تلرانس گذاری هندسی اتوماتیک
آشنایی با تلرانس گذاری هندسی به صورت تئوری و عملی
نحوه استفاده از تلرانس گذاری هندسی ایجاد شده در محیط سه بعدی
انواع نشانه ها در SolidWorks
آشنایی با صافی سطح و نحوه استفاده از آن در نقشه کشی
 
 
خرید {{name}}

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: