دانا افزار

آموزش مدلسازی قطعات در Solidworks پارت 1

بیش از 13 ساعت آموزش بدون محدودیت در دفعات نصب همراه با فایل تمرینی مدرس: علی آقا نوری کارشناس ارشد هوا فضا از دانشگاه صنعتی شریف

قیمت : 20,000 تومان
افزودن به سبد خرید

 مشخصات کلی

موضوع محصول :   آموزشی مهندسی و دانشگاهی

کد محصول :        
9601002002

وزن محصول :        100 گرم

تولید کننده :    شرکت نوین پندار


 شماره شناسنامه اثر:  802147060938

تاریخ صدور:   1396/07/17

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع بسته بندی :     والت

تعداد دیسک :     1 حلقه


نوع دیسک :     DVD9

 
 
خرید {{name}}
بیش از 13 ساعت آموزش
بدون محدودیت در دفعات نصب
همراه با فایل تمرینی
مدرس: علی آقا نوری کارشناس ارشد هوا فضا از دانشگاه صنعتی شریف

عناوین موجود در این مجموعه :
 فصل اول : مقدمه ای بر SolidWorks
آشنایی با محیط SolidWorks
فصل دوم : طرح دو بعدی  - (Sketch)بخش اول
تولید یک طرح دو بعدی و انواع رنگ قید گذاری
نحوه ترسیم مستطیل و قید گذاری آن
نحوه ترسیم دایره و قید گذاری آن
نحوه ترسیم قطاع یک دایره و قید گذاری آن
مروری بر قید گذاری
تمرین
نحوه ترسیم چند ضلعی منتظم و قید گذاری آن
نحوه ترسیم بیضی و قید گذاری آن

فصل سوم : طرح دو بعدی  - (Sketch)بخش دوم    
منحنی ساده
منحنی ساختاری
منحنی با معادله
کنترل منحنی

فصل چهارم : ویرایش  - Sketchبخش اول
آموزش حک کردن یک متن بر روی شکل سه بعدی
گرد کردن گوشه ها (Fillet)
پخ زدن گوشه ها (Chamfer)
دو لبه کردن (Offset)
برش خطوط اضافی (Trim)

فصل پنجم : ویرایش  - Sketchبخش دوم    
قرینه سازی (Mirror)
الگو برداری دایره ای (Circular Pattern)
الگو برداری خطی (Linear Pattern)
وارد کردن تصویر و نحوه ایجاد طرح دو بعدی حدودی از آن
انتقال ، چرخاندن و مقیاس دادن یک طرح دو بعدی
اصلاح و تعریف یک طرح دو بعدی جهت آماده سازی برای دستورات سه بعدی

فصل ششم : حجم دهی طرح دو بعدی
مقدمه ای بر دستور Extrude
حجم سازی پیشرفته با Extrude - بخش اول
حجم سازی پیشرفته با Extrude - بخش دوم
تمرین حجم سازی با Extrude
مقدمه ای بر دستور Revolve
تمرین حجم سازی با Revolve

فصل هفتم : ایجاد صفحات مجازی
نحوه ایجاد صفحات مجازی
تمرین

فصل هشتم : ویرایش طرح های سه بعدی - بخش اول
آشنایی باFillet  در محیط سه بعدی
Fillet پیشرفته در محیط سه بعدی
تنظیمات دستورFillet  و آشنایی با Fillet متغیر و انواع آن
آشنایی با  Chamferدر محیط سه بعدی
آشنایی با تنظیمات  Chamferو چگونگی پخ زدن متغیر
آشنایی باShell  در محیط سه بعدی
تمرین مربوط به دستور Shell
آشنایی باRib  در محیط سه بعدی
تمرین مربوط به دستور Rib

فصل نهم : ویرایش طرح های سه بعدی - بخش دوم
سوراخ کاری در محیط سه بعدی (Hole)
ایجاد رزوه در محیط سه بعدی
مقیاس دادن اجسام  (Scale)
ایجاد دستگاه مختصات مجازی
برش در محیط سه بعدی (Split)

 فصل دهم : 3D Sketch
آشنایی با 3D Sketch
نمونه کار با 3D Sketch
آشنایی با خط برش (Split Line)
آشنایی با ایجاد منحنی با استفاده از تصویر کردن(Project Curve)
ایجاد منحنی با استفاده از نقاط موجود (Through Reference Points)
ایجاد منحنی با استفاده از مختصات دهی (Through XYZ Points)
مارپیچ (Helix And Spiral)
تمرین کار با منحنی

فصل یازدهم : Sweep
آشنایی با دستور Sweep
خط مسیر در دستور Sweep
روش های انتخاب منحنی و پروفیل (Selection Manager)
ایجاد  Sweepبا استفاده از خطوط راهنما
تنظیمات - Sweep بخش اول
تنظیمات - Sweep بخش دوم
تنظیمات - Sweep بخش سوم
تنظیمات - Sweep بخش چهارم
تنظیمات - Sweep بخش پنجم
برش و ایجاد رزوه (Sweep Cut)
برش با ابزار برش توسط Sweep Cut

فصل دوازدهم : Loft
آشنایی با دستور Loft برای ایجاد اجسام پیچیده
انتخاب پروفیل و ایجاد حجم توسط دستور Loft
ایجاد Loft با استفاده از خطوط راهنما
تنظیمات دستور - Loft بخش اول
تنظیمات دستور - Loft بخش دوم
ایجاد Loft با استفاده از خط محور یا CenterLine
تنظیمات دستور - Loft بخش سوم
تمرین مربوط به  Loftو Sweep

فصل سیزدهم : الگو برداری پیشرفته
الگو برداری خطی (Linear Pattern) - بخش اول
الگو برداری خطی (Linear Pattern) - بخش دوم
الگو برداری خطی (Linear Pattern) - بخش سوم
الگو برداری خطی (Linear Pattern) - بخش چهارم
الگو برداری خطی (Linear Pattern) - بخش پنجم
الگو برداری دایروی (Circular Pattern) - بخش اول
الگو برداری دایروی (Circular Pattern) - بخش دوم
الگو برداری دایروی (Circular Pattern) - بخش سوم
قرینه سازی (Mirror) در سه بعد

الگو برداری تحت یک منحنی (Curve Driven Pattern)
الگو برداری تحت ابر نقاط (Sketch Driven Pattern)
الگو برداری تحت جدول نقاط (Table Driven Pattern)
الگو برداری با انتشار یک طرح در یک صفحه (Fill Pattern)
الگو برداری متغیر در ابعاد و مسیر (Variable Pattern)
تمرین مربوط به الگو برداری
 
 
خرید {{name}}

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: