دانا افزار

آموزش تصویری سطح مقدماتی دف

آموزش تصویری سطح مقدماتی دف

قیمت : 35,000 تومان
افزودن به سبد خرید

 آموزش دف سطح مقدماتی

عناوین آموزش سطح مقدماتی دف:
درس 10-1 اجرای ضربه تم خطوط حامل وسکوت ها  درس 16-11 اجرای ضربه میانه  درس 31-17 اجرای ضربه تم بک وچپ   درس 42-32 اجرای نت چنگ وسکوت چنگدرس 53-43 تمرینات دوره ای    

درس 58-54 اجرای ضربه اشاره وعلامت ولت    درس 71-59 اجرای ریتم  درس 85-72 اجرای نت دو لا چنگ درس 101-86 تمرینات دوره ای  

درس 138-102 اجرای ضربه کناره درس 170-139  درس 185-171        درس 195-186    درس 234-196  

حلقه ها درس 9-1 کتاب اول حلقه ها درس12-10 کتاب اول حلقه ها درس15-13 کتاب اول حلقه ها درس18-16کتاب اول  اجرای شماره 2 حلقه ها درس 8-1 کتاب دوم حلقه ها درس23-9  حلقه ها درس57- 24  کتاب دوم اجرای حرکت خیزحلقه ها درس 82-58 کتاب دوم  حلقه ها درس 107-83 کتاب دوم  حلقه ها درس 124-108  کتاب دوم

حلقه ها درس156-125 کتاب دوم حلقه ها درس 172-157  کتاب دوم حلقه ها درس 180-173    کتاب دومحلقه ها درس 186-181 کتاب دوماجرای شماره 1

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: