دانا افزار

آموزش دفاع شخصی

بهترین مرجع آموزشی برای آمادگی رزمی و دفاع در برابر درگیری ها در همه جا
مباحثی که در این مجموعه میاموزید:
دفاع دریقه گیری:
مقابله و ضربه در هنگام یقه گیری در حالت های مختلف
دفاع در مقابل چاقو:
دفاع و ضربه در مقابل چاقو در حالتهای مختلف
- چاقو بر روی گلو
- چاقو روی شکم
- و دفع ضربات مرگبار
دفاع و مقابله در برابر انواع ضربه ها
دفاع و ضربه در مقابل سلاح های سرد مرگبار
روانشناسی درگیری
شناخت نقاط حساس بدن
و.....

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: