دانا افزار

قطب نما نیروی درون

ما با نیرویی در این دنیا متولد می شویم که اگر این نیرو را درمسیر خودشناسی بیابیم می توانیم به عنوان یک قطب نمای هدایتگر زندگی ازآن استفاده کنیم.

قیمت : 19,900 تومان
افزودن به سبد خرید

قطب نما نیروی درون

ما با نیرویی در این دنیا متولد می شویم که اگر این نیرو را

درمسیر خودشناسی بیابیم می توانیم

به عنوان یک قطب نمای هدایتگر زندگی ازآن استفاده کنیم.

در این مجموعه 27 تن از اساتید بزرگ

و برجسته جهان در علوم ماوراء به ما کمک می کنند از طُّرُق

مختلف به این نیرو آگاهی و اشراف

داشته و از آن در زندگی روزمره استفاده کنیم

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: