دانا افزار

آرزوها برآورده می شوند

آرزوهای درونی ما چیست؟ این آرزوها چگونه محقق می شوند؟ دکتر وین دایر در این سمینار در مورد تحقق آرزوها توسط دانستن خود جزوه هستی، که وجود خداوند است. ما را به سوی قدرتمندترین موهبت الهی رهنمود می کند.

قیمت : 25,000 تومان
افزودن به سبد خرید

آرزوها برآورده می شوند

آرزوهای درونی ما چیست؟ این آرزوها چگونه محقق می شوند؟

دکتر وین دایر در این سمینار در مورد تحقق آرزوها توسط دانستن

خود جزوه هستی، که وجود خداونداست.

ما را به سوی قدرتمندترین موهبت الهی رهنمود می کند.

شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

برچسب ها: